Disclaimer: Algemene voorwaarden Trader4you

U vindt hier onze algemene voorwaarden, onze disclaimer met betrekking tot de dienstverlening die wij aanbieden. Trader4you behoudt zich het recht voor deze disclaimer indien nodig te wijzigen, op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

Let op!

Wij handelen niet voor derde en geven geen advies. Het enige wat wij doen is het laten zien hoe wij zelf handelen eenieder is verantwoordelijk voor zijn eigen handelen.

Verplichtingen Trader4you

Trader4you gaat de verplichting aan haar abonnees alle signalen zo snel mogelijk door te sturen. Bovendien zal Trader4you relevante vragen beantwoorden. Anderzijds heeft Trader4you te allen tijde het recht een abonnement op te zeggen, bijvoorbeeld wanneer de abonnee zich op een onredelijke manier uit of wanneer daar een andere aanleiding voor is.

Verplichtingen abonnees

Abonnees van Trader4you gaan de verplichting aan zorgvuldig om te met de door Trader4you verstrekte informatie. Abonnees mogen de verstrekte informatie nooit aan derden vertrekken, behalve wanneer daar schriftelijke toestemming voor is verleend door Trader4you.

Winsten uit het verleden

Winsten uit het verleden bieden op geen enkele wijze garanties voor de toekomt. Trader4you maakt gebruik van een algoritme, om op basis daarvan SMS-signalen aan haar abonnees door te geven.

Algoritme

Trader4you berekent meerdere malen per dag de krachten in de markt, om significant interessante kansen te ontdekken. Zodra dit gebeurt zal Trader4you een SMS-signaal versturen aan haar abonnees. Signalen bieden een hoge winkans, maar zijn niet altijd winstgevend.

Signalering

De informatie die Trader4you per SMS verstrekt is niet meer dan een signaal. Trader4you aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor winsten of verliezen, op basis van de verstuurde signalen. Abonnees zijn altijd zelf verantwoordelijk voor de interpretatie van de signalen en de wijze waarop zij handelen en financiële transacties behoren volledig tot het eigen risico van de abonnee.

SMS-signaal

Trader4you is op geen enkele manier aansprakelijk voor een te laat of niet ontvangen SMS-signaal. Het niet tijdig ontvangen van een SMS kan nooit tot een schadeplicht voor Trader4you leiden.

Betalingen

Het abonnement voor de abonnee gaat samen met de daarbij behorende services in op de dag dat de eerste betaling is ontvangen. Het is niet mogelijk om restitutie aan te vragen voor de nog lopende periode.

Abonnement verlengen

De abonnee gaat een overeenkomst voor bepaalde duur aan met Trader4you en zal automatisch stoppen na afloop van de overeengekomen periode. Verlening van het abonnement gaat weer in op de dag waarop de nieuwe betaling voor de nieuwe periode is ontvangen.