Wij handelen op basis van kwantitatieve analyse waarbij gerekend wordt in modellen. In deze modelberekening houden wij rekening met diverse omstandigheden te weten het marktrisico, politiek risico en renterisico, et cetera.

Het is belangrijk om blindelings op het handelssysteem te vertrouwen en dat alle koop en verkoopsignalen gevolgd worden. Ook als het systeem een aantal keren achter elkaar verlies oplevert moet het volgende signaal gevolgd worden, want waarschijnlijk is dit signaal net het signaal dat voorgaande verliezen goed maakt en weer winst oplevert.