Vi agerar baserat på kvantitativ analys där modell-kalkylering används. I denna modell-kalkylering faktoriserar vi in flera olika omständigheter så som marknads-, politisk- och ränterisk o.s.v. i vår kalkylering.

Det är viktigt att blint förlita sig på handelssystemet och att följa alla inköps- och försäljnings signaler. Även om systemet producerar en förlust flera gånger i följd, måste nästa signal fortfarande följas, eftersom att det är mer än troligt att denna signal är den som skulle kunna vända din förlust till vinst.