Användarvillkor för Trader4you

Här hittar du våra användarvillkor angående de tjänster vi erbjuder. Trader4you bibehåller rätten att förändra villkoren vid behov. På denna sida hittar du alltid den senaste versionen. Genom att använda tjänsten godkänner du dessa villkor.

Notera!

Vi ger inte samråd och handlar ej för utomstående parter. Det enda vi gör är att visa hur vi handlar, alla är ansvariga för sina egna handlingar.

Skyldigheter för Trader4you

Trader4you är förbunden till att skicka alla signaler till sina prenumeranter så tidigt som möjligt. Trader4you kommer dessutom att besvara alla relevanta frågor. Å andra sidan bibehåller Trader4you rätten att avsluta en prenumeration vid alla tillfällen, t.ex. när en prenumerant uttrycker sig oresonligt eller för andra orsaker.

Skyldigheter för abonnenter

Trader4you prenumeranter är förbundna att alltid hantera informationen försedd från Trader4you med försiktighet. Abonnenter är inte tillåtna att dela informationen med utomstående, förutom när de har fått skriftligt medgivande från Trader4you.

Tidigare vinster

Tidigare vinster är inte på något vis en försäkran för framtiden. Text-signalerna som skickas vidare till abonnenter baseras på en algoritm som Trader4you använder.

Algoritm

Trader4you beräknar krafterna som påverkar marknaden flera gånger om dagen för att upptäcka intressanta möjligheter. Så fort detta händer skickar Trader4you ett textmeddelande till sina abonnenter. Signalerna erbjuder stora chanser på en vinst, men är inte alltid lönsamma.

Signaler

Informationen som skickas av Trader4you genom text är inget annat än en signal. Trader4you tar ej ansvar för vinster eller förluster baserade på de skickade signalerna. Abonnenter är ensamt ansvariga för deras tolkning av signalen, deras handlingar och alla ansvaret för alla transaktioner ligger enbart hos abonnenten.

Textmeddelanden

Trader4you är inte på något vis ansvarig för ett textmeddelande som är sent eller inte har blivit mottaget. Trader4you tar aldrig ansvar för ett textmeddelande som anländer sent.

Betalningar

Prenumerationen för abonnenten och tillhörande tjänster är tillgängliga från och med dagen den första betalningen har mottagits. Det är ej möjligt att begära en återbetalning för den aktuella perioden.

Förlänga prenumerationen

Abonnenten ingår i ett avtal med Trader4you för en bestämd period av tid, avtalet tar automatiskt slut efter den tidigare nämnda tiden är över. En förlängning på prenumerationen är giltig från och med dagen betalningen för den nya perioden har mottagits.